Tidenes beste resultat i Veidekke

En solid omsetningsvekst og marginøkning, ga et resultat før skatt på nesten 1,2 milliarder NOK for Veidekke i 2007. - Det ble en meget sterk avslutning på et godt år for oss i Veidekke. Resultatene ble spesielt gode i Norge, der både entreprenør- og eiendomsvirksomheten oppnådde rekordresultater, sier konsernsjef Terje R. Venold. Han kan samtidig konstatere at den samlede ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet fortsatt er på et høyt nivå, på drøye 13 milliarder NOK.
 
Veidekkes omsetning i 2007 endte på 19,3 mrd. NOK, sammenlignet med 16,4 mrd. i 2006. Resultatet før skatt ble 1.181 MNOK (923), som gir en margin på hele 6,1 % (5,6). Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr 7,1 (kr 5,-), og styret foreslår et utbytte pr, aksje på kr 4,- (2,60). Entreprenørvirksomhetens ordrereserve var 13,3 mrd. NOK ved årsskiftet (12,4).


Rekordresultater i Norge
- Virksomhetene i Norge hadde gjennomgående meget gode resultater i 2007. Den fortsatte resultat­fremgangen er en følge av at markedsforholdene totalt sett har vært gode, av høy utnyttelse av våre produksjonsressurser og av vårt kontinuerlige arbeid med forbedringer, sier Venold. Omsetningen i Norge økte med 23 % til 13.369 MNOK (10.887). Resultatet ble 1.205 MNOK, som er hele 48 % bedre enn i 2006 (811).
 
Skuffende i Danmark
Resultatet for Veidekkes danske virksomhet, Hoffmann A/S, er preget av allerede gjennomførte og noen nye nedskrivninger på problemprosjekter i to av regionene på Sjælland. I de øvrige regionene er utviklingen langt bedre. I et år preget av at boligmarkedet nesten stoppet opp og av konsolidering av virksomheten, endte omsetningen på 2.845 MNOK (3.113), mens resultatet ble -98 MNOK (62).


Gode tall i Sverige
Entreprenørvirksomheten og eiendomsutviklingen i Sverige kan vise til en solid omsetningsøkning og resultatforbedring i 2007. Veidekkes svenske virksomhet omsatte for 3.130 MNOK, en økning på 32 % fra året før (2.363). Resultatet økte med 33 % og endte på 109 MNOK (82).


HMS
Satsingen på helse, miljø og sikkerhet fortsatte i 2007. Sykefraværet for konsernet holdt seg relativt stabilt, mens H-verdien (fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet dessverre økte til 7,0 (5,7).


Utsikter
- Utsiktene for 2008 er forholdsvis gode i alle de tre landene, med et høyt aktivitetsnivå selv om det er litt usikkerhet knyttet til utviklingen på boligmarkedene. Vi har fått mange solide kontrakter i siste kvartal og i starten av 2008, og har en svært god ordrereserve. Når vi også ser på Veidekkes gode finansielle posisjon, tillater vi oss å tro på nok et godt år for Veidekke i 2008, avslutter konsernsjef Venold.


Det vises for øvrig til styrets rapport for fjerde kvartal 2007, som er vedlagt denne pressemelding.
For HTML-versjon trykk her:
 
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør Finans Arne Giske, tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 905 19 3 60, kai.henriksen@veidekke.no


 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.475 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner. Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner

Dokumenter og linker