Tregt boligsalg preger Veidekkes resultater for 1. kvartal

Det er ingen overraskelser knyttet til Veidekkes resultater for 1. kvartal 2003. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, er det stort sett eiendomsvirksomheten som viser noe tilbakegang. "Med dagens eiendomsmarked var denne tilbakegangen ventet," sier konsernsjef Terje R. Venold.
 "For den øvrige virksomheten er det kun mindre avvik, men desto gledeligere er det å se at ordrereserven fortsetter en positiv utvikling," sier Venold.
 
Utvikling i 1. kvartal
På tross av svekket markedssituasjon har Veidekke beholdt god styringsfart. Konsernets finansielle posisjon er sterk, noe som gir Veidekkes virksomhet god handlefrihet og trygghet i et strammere marked.


For entreprenørvirksomheten i Norge fortsetter den positive utviklingen, selv om markedet i enkelte regioner er blitt tyngre. Også for entreprenørvirksomheten i Danmark, Hoffmann A/S, viser det første kvartalet resultater på linje med fjoråret. For den svenske entreprenørvirksomheten går det fortsatt bra  i Vest-Sverige, mens både Stockholm og Skånevirksomheten ligger noe etter på lønnsomhetsutviklingen.


Den samlede ordrereserven for entreprenørvirksomheten var ved utgangen av kvartalet økt til like i underkant av 8 milliarder kroner. Økningen kommer både innen bygg og anlegg, men er prosentvis størst innen anleggsområdet.


"I lys av den økonomiske usikkerheten må vi kunne si oss rimelig fornøyd med situasjonen," sier konsernsjef Terje R. Venold. "Tilbakegangen innen boligsalget preger selvsagt resultatene i alle de skandinaviske markeder, men både vår ordrereserve og vår sterke finansielle stilling gjør at vi fortsatt ser mange muligheter fremover," legger Venold til.
   
Resultatene for Divisjon Industri er preget av at asfaltvirksomheten har liten aktivitet i vintermånedene. Mot slutten av første kvartal kom anbudsåpninger på asfaltkontraktene for Statens vegvesen, og Veidekke har så langt fått en god uttelling. Virksomheten i Veidekke Gjenvinning ligger noe etter planene. Dette har sammenheng både med et lavere aktivitetsnivå innen sektoren og med en hardere priskonkurranse.


Det vises for øvrig til Styrets rapport for 1. kvartal  2003 som er vedlagt denne meldingen.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Konsernsjef Terje R. Venold,
tlf. 21 05 77 01 / 905 82 323
Konserndirektør Økonomi/Finans, Arne Giske,
tlf. 21 05 77 80 / 905 89 526
Finansdirektør Jørgen G. Michelet,
tlf. 21 05 77 22 / 917 43 856
Konserndirektør Kommunikasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker