Tunnelparsell gjennom Folgefonna til Veidekke

Veidekke er blitt tildelt entreprisen på fire kilometer av den i alt 11 kilometer lange Folgefonntunnelen for Statens vegvesen. Kontrakten er på 82 mill. kroner. Veidekkes parsell begynner ved Odda, og Veidekke skal etter planen før jul neste år møte Statens vegvesen, som driver den syv kilometer lange parsellen fra Austerpollen i egen regi.


Tunnelen skal drives med tre-skifts ordning og en bemanning på 10 - 11 av Veidekkes egne ansatte. Lasting og utkjøring vil bli satt bort til underentreprenører.

Rigging vil bli igangsatt umiddelbart. Ferdigstillelse av Veidekkes parsell er fastsatt til
10. april 2001.

Abonner