Utbygging av Sjølyststranda vedtatt

Veidekke og OBOS begynner utbyggingen av Sjølyststranda før sommerferien. I første byggetrinn skal det bygges 110 boliger, 425 parkeringsplasser samt et 170 meter langt miljølokk over E18.
Med dette starter siste del av forvandlingen av det gamle NEBB/Varemesseområdet på Skøyen til en ny bydel.


- Vi har solgt mer enn 50% av volumet i første byggetrinn, eller like under 50% av verdien, og dette er vi fornøyd med i dagens noe turbulente marked, sier Leif E. Johansen, konserndirektør for eiendomsutvikling i Veidekke.


- Det er stor interesse med mye besøk i visningsleiligheten, og ved at første byggetrinn inklusive miljølokket nå starter, vil markedet få synliggjort kvalitetene i prosjektet. Via miljølokket får vi et boligområde med direkte tilknytning til Bygdøy og sjøen, samtidig som det trafikalt ligger svært sentralt til, sier Leif E. Johansen.


Totalt er det planlagt å bygge mellom 470 og 490 boliger, ca. 10.000 m2 forretninger og ca. 35.000 m2 næringseiendom i prosjektet. Fremdriften i den videre utbygging bli videreført i takt med salg og utleie av det som skal bygges.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:


Prosjektleder Bjørn Lind, Veidekke Eiendom,
tlf. 21 05 77 56
Konserndirektør Leif Johansen, Veidekke Eiendom,
tlf. 21 05 75 54
Viseadm. direktør Arvid Sveen, OBOS, tlf. 22 86 57 68
Informasjonssjef Åge Pettersen, OBOS, tlf. 22 86 57 80

Abonner