VECON Byggfornyelse blir Veidekke Byggfornyelse

VECON Byggfornyelse AS fusjoneres inn i Veidekke Entreprenør AS, og skifter navn til Veidekke Byggfornyelse. Nåværende ledelse og organisasjonen blir som før. Strategien med fokus på utvikling av Veidekkes markedsandeler og kompetanse innen service og byggfornyelse videreføres.
Endringen skjer med virkning fra 1. juni 2003. Organisatorisk sorterer Veidekke Byggfornyelse som eget distrikt under Veidekke Entreprenør AS, Region Øst, men nå med Veidekke Entreprenør AS' organisasjonsnummer. Adresse og telefonnummer er som før. Endringen medfører ingen ansvarsmessige forandringer overfor våre kunder og leverandører.


Veidekke som varemerke
Veidekke er et sterkt varemerke med lang og god tradisjon. Vi ønsker med fusjonen og navneskiftet å signalisere Veidekkes tradisjon innen kundefokus og kompetanseutvikling sterkere. Dette blir viktig i det videre samarbeidet med våre eksisterende kunder og i arbeidet med å knytte til oss nye kunder i Oslo/Akershus.


Veidekke Byggfornyelse
Veidekke Byggfornyelse er organisert for to hovedsegmenter. I serviceavdelingen gjennomfører vi årlig ca 700 oppdrag innen vedlikehold, service- og skadeutbedringsoppdrag.
I entrepriseavdelingen gjennomfører vi prosjekter i hovedsak for offentlige byggherrer og bedriftsmarkedet med tilbygg/påbygg og ombygginger.
 
For mer informasjon, ta kontakt med:


Daglig leder i Veidekke Byggfornyelse, Steinar Stake,
tlf 23 05 90 00 / 901 44 812
Regionsdirektør i Veidekke Entreprenør AS, Magnar Huse,
tlf 21 05 50 00 / 908 55 628
  


Veidekke Entreprenør AS, Region Øst
Byggfornyelse
Sandakerveien 110
Postboks 4203 Nydalen, 0401 Oslo
telefon:            23 05 90 00
telefaks:            23 05 90 50
Foretaksnummer: NO 984 024 290 mva

Abonner