Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. august 2015 kjøpt 5 500 aksjer i Veidekke til kurs kr 89,4968. Etter dette har Stiftelsen 222 203 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner