Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. august 2015 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 90,0447. Etter dette har Stiftelsen 216 703 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner