Veidekke ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. juni 2013 kjøpt 7 385 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,2437. Etter dette har Stiftelsen 988 642 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner