Veidekke ASA: Arendalsuka - Raskere og rimeligere veier

Norske veier kan bygges vesentlig raskere og rimeligere enn i dag. - Samfunnet kan spare store ressurser på at entreprenørene kommer tidligere inn i prosjektene og får et større totalansvar enn i dag, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke, som har invitert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad til debatt i dag.

- Når et veiprosjekt er ferdig regulert, tar det ofte flere år før byggearbeidene kommer i gang. Dersom en entreprenør får totalansvar for et prosjekt, kan byggetiden reduseres med opptil to år ved at detaljplanlegging og bygging kan gjøres parallelt. I tillegg spares store ressurser ved at Statens vegvesen da kan stille krav til veiens funksjon og kapasitet - og slipper å kontrollere i detalj hvor mye stein og grus og hvor mange meter asfalt som legges, sier konsernsjef Arne Giske.

I en rapport som Oslo Economics har utarbeidet for Veidekke konkluderes det med at bruk av totalentrepriser kan spare betydelige gevinster for samfunnet, gitt at forutsetningene for denne utbyggingsformen er på plass. - Statens vegvesen kan frigjøre ressurser internt, byggetiden kan reduseres og det kan bli langt færre tvister mellom byggherre og entreprenører, sier økonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

Rapporten fra Oslo Economics blir presentert på et seminar i Arendalsuka mandag 17. august kl 14.00 i Pollen P-hus

Oslo Economics rapport: Entrepriseform og effektivitet i vegprosjekter
Invitasjon til Veidekkes seminar 17. august

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf 913 11 000, grete.nykkelmo@veidekke.no
Økonom i Oslo Economics Eirik Nøren Stenersen, tlf 41 29 61 44, ens@osloeconomics.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.