Veidekke ASA: Bygger 127 boliger på Løren i Oslo

Veidekke Entreprenør har inngått avtale med Lørenvangen Utvikling AS, som eies 50-50 av OBOS Nye Hjem og Veidekke Eiendom, om bygging av tredje og fjerde byggetrinn på boligprosjektet Gartnerløkka. De to byggetrinnene består av 127 boliger og garasjekjeller. Samlet salgsverdi på boligene er 491 millioner kroner.

Boligsalget har vært svært bra på Gartnerløkka. De to første trinnene er nå nesten utsolgt, og de første beboerne flytter inn før sommeren 2016. Gartnerløkka vil når det står ferdig bestå av totalt 244 boliger i fem boligblokker fordelt på fire byggetrinn. Samlet salgsverdi for boligene i hele prosjektet blir på rundt én milliard kroner.

De fem blokkene blir plassert rundt en stor og solfylt gårdspark på nesten fem mål beplantet med busker, trær og frukttrær. Det tilbys et bredt utvalg av 2 -, 3-, og 4-roms leiligheter, der leilighetene i første etasje får egen privat hageparsell. I tillegg skal det bygges en barnehage i første og andre etasje av hus fire der barn som bor i Gartnerløkka vil bli prioritert.

Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med godt og helsevennlig inneklima. Ved bevisste valg og gjennomtenkte løsninger og materialer tilrettelegger Veidekke for helsetrygge boliger.

Det gode salget på Gartnerløkka har gjort at Lørenvangen Utvikling har fremskyndet planleggingen av det neste boligprosjektet på Løren bestående av rundt 650 leiligheter. Rammesøknad for prosjektet blir trolig sendt inn i høst med salgsstart i vinter.   

Mer informasjon om prosjekt Gartnerløkka: www.gartnerlokkabolig.no

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Magnus Hellerud Rongved, Veidekke Eiendom, tlf 95 25 17 65, magnus.rongved@veidekke.no
Prosjektleder Anders W. Haugen, Veidekke Entreprenør, tlf 97 66 63 14, anders.haugen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker