Veidekke ASA: Bygger stort veikryss i Gøteborg

Veidekke Anläggning har fått i oppdrag av Trafikverket å bygge om det signalregulerte veikrysset Sörredskorsningen på Hisingen til et planskilt veikryss. Oppdraget er en totalentreprise til en verdi av 290 millioner svenske kroner.

Prosjektet omfatter, i tillegg til veikrysset, endringer på vei 155 samt på det omkringliggende lokale veinettet. En bro med av- og påkjøringstraseer skal bygges over hovedveien. Vei 155 skal bli bredere og 800 meter seksfeltsvei legges i ny trasé sør for den nåværende traseen. Veien får også nye holdeplasser og økt tilgjengelighet.

- Vi er veldig glade for og stolte over å ha blitt vist denne tilliten av Trafikverket. Prosjektet er komplekst og utfordrende og ligger på en svært trafikkintensiv strekning. Vi kommer å involvere medarbeidere, konsulenter, leverandører og underentreprenører tidlig i prosjekteringsfasen for å finne de beste løsningene når det gjelder HMS, tid, økonomi, kvalitet og mijlø, sier Fredrik Indevall, arbeidssjef i Veidekke Anläggning.

Anleggsområdet grenser til Volvo Cars' fabrikk, noe som medfører høy trafikktetthet med cirka 30 000 passerende kjøretøyer pr. døgn i tillegg til et stort antall pendlere. Planlegging av trafikkflyten blir derfor ekstra viktig i prosjektet.

Byggestart er i mars 2017, og arbeidet med å bygge trafikkplassen er beregnet å ta cirka to og et halvt år.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, Peter.Svenningsson@veidekke.se, tel. +46 761264019
Fredrik Indevall, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, Fredrik.Indevall@veidekke.se. tel. +46 761264043

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Abonner