Veidekke ASA: Lederskifte for Veidekke i Sverige i 2016

Veidekke vil informere om at det i løpet av 2016 vil skje en endring i konsernledelsen. Konserndirektør og leder for Veidekkes virksomhet i Sverige og Danmark, Per-Ingemar Persson, ønsker å benytte seg av sin mulighet til å ta ut pensjon fra fylte 60 år og fratre sin stilling i løpet av 2016. Arbeidet med å finne hans etterfølger er igangsatt. Han vil etter skiftet fortsatt være knyttet til Veidekke som rådgiver for den svenske virksomheten og konsernet for øvrig.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf. 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner