Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 22. juni 2018 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 81,6560. Etter dette har Stiftelsen 170 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner