Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. juni 2018 kjøpt 2 500 aksjer i Veidekke til kurs kr 85,6470. Etter dette har Stiftelsen 74 929 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner