Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. september 2017 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,25. Aksjene er direkte videresolgt til en ansatt i Veidekke. Etter dette har Stiftelsen 216 573 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner