Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. desember 2015 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 101,75. Etter dette har Stiftelsen 131 438 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner