Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. desember 2015 kjøpt 7 794 aksjer i Veidekke til kurs kr 106,00. Etter dette har Stiftelsen 86 438 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner