Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 07. desember 2015 kjøpt 12 878 aksjer i Veidekke til kurs kr 105,4857. Etter dette har Stiftelsen 58 369 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner