Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 13. august 2015 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,5886. Etter dette har Stiftelsen 176 703 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner