Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. juni 2014 kjøpt 13 186 aksjer i Veidekke til kurs kr 65,8565. Etter dette har Stiftelsen 178 047 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner