Veidekke ASA: Nytt storprosjekt ved Karolinska Institut

Veidekke skal bygge nye forskningslokaler ved Karolinska Institutet i Huddinge syd for Stockholm. Oppdraget er en totalentreprise, og kontrakten er verdt 504 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Veidekke skal sammen med datterselskapet Arcona oppføre det nye bygget på 26.000 kvadratmeter for TKV2 Fastighets AB. Prosjektet «Neo - Medicinaren 25» er stort og krevende med blant annet mange tekniske installasjoner. Bygget skal oppføres i tilknytning til sykehusets ambulansemottak som vil ha vanlig drift under byggeperioden, så det blir ekstra store krav til logistikk og rasjonell god drift.

Både Veidekke og Arcona har lang erfaring i å bygge forskningslokaler og helsebygg. Felles spesialkompetanse og en involverende arbeidsmetode i prosjektering og produksjon skal sikre optimal utforming og effektive løsninger i tett samspill med kunden og brukerne av bygget. 

- Veidekke og Arcona kunne presentere det mest fordelaktige anbudet med rett pris, en kompetent organisasjon og med en gjennomføringsmodell og logistikkløsninger som vi vet kan håndtere den utfordrende plasseringen inntil sykehuset, sier Håkan Karlsson som er prosjektansvarlig i TKV2.

Bygget skal ferdigstilles i løpet av november 2017.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Pawel Missuna, arbetschef i Veidekke Stockholm, tlf +46 733 55 95 12, pawel.missuna@veidekke.se
Anders Rauge, affärschef i Arcona, tlf +46 8 601 21 75, anders.rauge@arcona.se
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker