Veidekke Bolig lanserer Startbo: Unikt konsept for førstegangsetablerere

Veidekke Bolig lanserer det unike konseptet Startbo. Det gir unge i etableringsfasen mulighet til å kjøpe egen bolig som vokser med behovet.


Alle har råd
Ved å kombinere egen bruk av leiligheten med utleie vil de månedlige nettoutgiftene bli svært lave. For en 2-roms leilighet med åpen kjøkkenløsning vil nettoutgiftene ligge i underkant av 3.500 kroner i måneden. Utleiedelen består av hybel med eget bad og egen inngang.


Utleiedelen kan på en svært enkel måte inkluderes i egen bolig når behovet for plass øker. Dette fordi hybelen i utgangspunktet er en del av leiligheten, men er adskilt med avlåst dør.


Prisregulering
Leilighetene er tiltenkt unge mennesker, og det vil være aldersavhengige vilkår for kjøp av andel. I tillegg søkes det tilskudd til prosjektene på bakgrunn av disse vilkårene. Derfor vil konseptet være prisregulert med egne bestemmelser i borettslagets vedtekter. På den måten vil leilighetene ikke kunne brukes i en spekulativ hensikt.


Lovanvendelse
Konseptet baserer seg på en enestående bruk av lovverket. Både borettslagsloven, skatteloven og plan- og bygningsloven er benyttet. Dette gjør sitt til at løsningene er tilpasset på en slik måte at andelskjøperne får en bedre økonomisk løsning enn ved tradisjonelle boligprosjekter.


Regjeringen positiv
Regjeringen Stoltenberg er meget positiv til prosjekter som gir unge lettere tilgang til boligmarkedet. Derfor vil Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad også være til stede ved lanseringen i Trondheim. Her vil også det første prosjektet basert på Startbo bli presentert.


For mer informasjon se vedlagte fakta, eller ta kontakt med:

Regionleder for Veidekke Eiendom, Rune Forbord,
tlf. 73 82 35 00 / 917 71 942
Konserndirektør for Divisjon Eiendom, Leif E. Johansen,
tlf. 21 05 75 54 / 915 51 381
Konserndirektør Informasjon, Kai Krüger Henriksen,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner

Dokumenter og linker