Veidekke bygger 101 boliger på Risenga i Asker

Veidekke Entreprenør har i dag fått i oppdrag å bygge 101 leiligheter for Veidekke Eiendom på Risenga i Asker kommune. Kontrakten er på 226 MNOK ekskl. mva og prosjektet utføres som en totalentreprise.

Veidekke skal oppføre to naboprosjekter like utenfor Asker sentrum, Risenga Terrasse med 36 leiligheter og Risenga Tunet med 65 leiligheter. Alle leilighetene er spesielt tilrettelagt brukergruppen over 55 år med universell utforming, store innglassete balkonger, garasjeplass i kjeller, felles forsamlingslokale og gjesteleilighet. Veidekke samarbeider med Astma- og allergiforbundet, og alle leilighetene bygges med fokus på et helsemessig godt inneklima.

Til sammen skal det bygges ca. 13.000 kvadratmeter fordelt på ni bygg i tre til fem etasjer med to felles underliggende parkeringskjellere. Byggene utføres i plasstøpt betong med fasader hovedsakelig av trepanel.  I tillegg skal det bygges en kommunal vei samt støyskjerm. Prosjektet er godt mottatt i markedet, og over 50 % av leilighetene er solgt siden salgsstart i oktober. Samlet salgsverdi for alle leilighetene er 440 MNOK.

Forutsatt offentlig godkjenning starter grunnarbeidene i månedsskiftet januar/februar, og første innflytting i leilighetene vil være i mai 2013.

Les mer om prosjektene her: www.risengaterrasse.no og www.risengatunet.no

  

For mer informasjon kontakt:
Prosjektutvikler Skjalg Sørhaug, Veidekke Eiendom AS, tlf. 951 20 962, skjalg.sorhaug@veidekke.no 
Prosjektleder Ivar Bøygard, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 907 36 224, ivar.boygard@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker