Veidekke bygger Baglerbyen i Oslo

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt om bygging av 68 leiligheter i Konows gate, den såkalte Baglerbyen, i Oslo. Kontraktssummen er 67,5 millioner kroner ekskl. merverdiavgift.
Baglerbyen er årets boligsuksess i Oslo, et boligprosjekt hvor samtlige leiligheter i første byggetrinn ble solgt i løpet av få dager i et ellers vanskelig boligmarked.


Kontrakten omfatter det første av tre byggetrinn og består av 68 leiligheter som fordeler seg på tre blokker inklusive garasjeanlegg. Leilighetene varierer i størrelse fra 59 m2 til 127 m2, og totalt areal for første byggetrinn er 7.100 m2.


De tre boligblokkene blir utført i plasstøpt betong med trepanel og tegl i fasaden. Prosjektet er tegnet av Enerhaugen Arkitektkontor AS.


Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise for Veidekke Eiendom AS. Byggearbeidene er igangsatt, og leilighetene skal ferdigstilles innen februar/mars 2005.


For nærmere opplysninger vennligst kontakt:
Distriktsleder Helge Opedal, Veidekke Entreprenør AS
Tlf. 21 05 80 20, mobil 918 33 366.


Prosjektleder Helge Hansesveen, Veidekke Entreprenør AS
Tlf. 21 05 50 00, mobil 951 43 772.

Abonner