VEIDEKKE BYGGER BOLIGER FOR 89 MILL. KRONER PÅ GEORGENES VERFT I BERGEN

Bergen Omegn Boligbyggelag (BOB) har nettopp tildelt Veidekke tre nye kontrakter for til sammen ca. 76,5 mill. kroner ekskl. mva. i forbindelse med prosjektet Georgenes Verft, som er et av de største boligprosjektene i Bergen.


Veidekke skal utføre sprengning og flytting av 28.000 kubikkmeter masse, som skal fylles i sjøen. Kontrakten er på 6,5 mill. kroner ekskl. mva. Den neste kontrakten er på plasstøpte betongkonstruksjoner for totalt 37,0 mill. kroner ekskl. mva. Den tredje kontrakten gjelder utvendige og innvendige tømmerarbeider for til sammen 33,0 mill. kroner ekskl. mva.


Fra før har Veidekke utført adkomstveien inn til prosjektet. Denne kontrakten var på 12,5 mill. kroner ekskl. mva., og arbeidene blir fullført i løpet av juli måned i år.


Arbeidene med boligene er igangsatt og vil pågå frem til våren/sommeren 2001. Veidekke regner med å ha en bemanning på prosjektet som vil variere mellom 25 og 50 egne ansatte.

Abonner