Veidekke Bygger for det svenske Vägverket

Veidekkes datterselskap i Göteborg, Vecon, har i samarbeid med anleggsvirksomheten i morselskapet fått to kontrakter for det svenske Vägverket. Kontraktene er på SEK 170 mill. til sammen.


Samarbeid
Arbeidene utføres i samarbeid med Veidekkes anleggsvirksomhet i Norge.


- Det er et arbeidsfellesskap der vi har 60 prosent og Veidekkes anleggsvirksomhet har 40 prosent, forteller Alexandersson. - Ved å samarbeide internt om slike prosjekter står vi mye sterkere i konkurransen når kontraktene skal forhandles, sier han.


Kontraktene
Den største kontrakten gjelder strekningen E6 Hogdal - Nordby E2 i Bohuslän. Kontrakten omfatter 2,7 km firefelts vei, samt 6 km tilførselsveier. I tillegg skal det bygges to bruer, hver på om lag 220 m, og en 200 m lang støttemur. Kontrakten er en totalentreprise på SEK 123 mill. med oppstart i august i år og ferdigstillelse mars 2003.


Den andre kontrakten er på bygging av vei samt konstruksjon og bygging av to broer i Ekshärad i Värmland. Den største brua får en total lengde på 134 m og skal utføres i stål og betong med blant annet overliggende stålbuer. Den andre brua blir totalt 31 m, og utføres i betong. I tillegg skal det bygges en vei i tilknytning til broene på drøyt 900 m. Kontrakten er en totalentreprise på SEK 47 mill. Arbeidene startet opp i august i år, og skal sluttføres i oktober 2003.


For mer informasjon ta kontakt med:

Administrerende direktør i Vecon, Ivan Alexandersson,
tlf. +46 31 707 19 58/+46 709 70 19 58
Konserndirektør Informasjon i Veidekke, Kai Krüger Henriksen,
tlf. +47 21 05 77 04/+47 905 19 360

Abonner