Veidekke bygger for Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Veidekke Entreprenad har skrevet kontrakt med Akademiska Hus om nybygging og ombygging av kontorer for Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) ved Stockholms Stadion. Kontraktssummen er 117 millioner SEK ekskl. mva.

GIH har siden starten i 1813 vært Sveriges fremste kunnskapssenter for idrett, fysisk aktivitet og helse. - Å få bidra til å utvikle GIHs fremgangsrike virksomhet i Stockholm med dette fine bygget, er meget inspirerende. Det er på høy tid at GIH får moderne lokaler som forenkler samarbeidet med blant annet skoleverket, idrettsbevegelsen og aktørene innen helsevesenet. Sammen med Veidekke Entreprenad skal vi nå skape et slikt kontor, sier Sten Wetterblad, regiondirektør for Akademiska Hus Stockholm.

- Veidekke Entreprenad og Akademiska Hus har i lang tid utviklet et verdiskapende samspill, og som idrettsutøver på fritiden er det ekstra spesielt å få bidra til at verdens eldste kunnskapssenter innenfor idrett får nye lokaler, sier regionssjef Mikael Lidström i Veidekke Entreprenad.

Den nye kontorbygningen blir på 4.000 m2, og arealet som skal bygges om er på 2.000 m2. Byggearbeidene starter neste år, og skal avsluttes i løpet av 2012.

  
For mer informasjon kontakt:
Kommunikationscjef Max Ney i Veidekke Sverige, tlf +46 70 221 98 29, max.ney@veidekke.se
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner