Veidekke bygger for Svenska Bostäder

Veidekke Entreprenad AB Region Bygg Stockholm har fått i oppdrag av Svenska Bostäder å oppføre 127 utleieleiligheter og lokaler som kan brukes til førskole, kontor og handel i Annedal, nordvest for Stockholm. Seks av leilighetene bygges som omsorgsboliger.


Prosjektet er en såkalt "samverkansentreprenad" på SEK 230 millioner, hvor Veidekke sammen med Svenska Bostäder AB arbeider fram systemdokumentasjonen. Byggestart er umiddelbart, og første innflytting er beregnet til fjerde kvartal i 2010.


- Vi er svært glade for det gode samarbeidet vi har hatt under prosjekteringen, og er sikre på at dette kommer til å føre til en vellykket ferdigstilling for begge parter, sier David Grimheden, arbeidssjef i Veidekke Entreprenad AB, Region bygg Stockholm.


For mer informasjon, kontakt:


David Grimheden, arbeidssjef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tlf. +46 733 559 947
Mikael Lidström, regionssjef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tlf. +46 708 735 223
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner