Veidekke bygger Holmenkollen Skistadion trinn II og ny parsell på E-18 ved Holmestrand


I Oslo skal Veidekke fullføre utbyggingen av nytt langrenns- og skiskytterstadion i Holmen-kollen, og utvide unnarennet i Holmenkollbakken til kritisk punkt 115 meter. Anleggsarbeidene skal stå ferdig til 15. januar 1999.


Veidekke har også fått kontrakten på å utvide Skimuseet i Holmenkollen med et tilbygg på ca. 600 kvadratmeter. Det skal sprenges ut en byggegrop ned til 8 meter dybde inntil eksisterende bygning. Arkitekturen er spesiell, og arbeidet er anleggsteknisk utfordrende. Kontrakten er på 9 mill. kroner eksklusive mva., og arbeidet skal være ferdig til 5. mai 1999.


Veidekke skal for øvrig også utføre arbeider på Linderudkollen på Grefsen som skal få nytt tilløp, utført i stål og betong. Denne entreprisen er på 3,8 mill. kroner, og arbeidene med tilløpet skal være ferdig i midten av januar 1999.


I Vestfold skal Veidekke anlegge ny parsell av E-18 vest for Holmestrand. Kontrakten er på 34 mill. kroner og omfatter driving av ca. 1.100 meter veitunnel og bygging av 700 meter fire felts motorvei, med støyvoller, skråninger, drens- og overvannsledninger og kabelgrøfter. Anleggs-tiden går frem til 1. september 1999.

Abonner