VEIDEKKE BYGGER HOTELL OG KONFERANSESENTER FOR THON PÅ LILLESTRØM

Veidekke ASA er tildelt oppdraget på oppføring av et Rainbow hotell på Lillestrøm. Oppdragsgiver er Thon Hotell AS, et selskap i Olav Thon Gruppen. Bygget er på 23.500 kvadratmeter og utføres i totalentreprise. Kontrakten er på 300 millioner kroner eksklusive mva.


Arbeidene på tomta startet opp i desember, og alle bygningsmessige arbeider skal være avsluttet ultimo august 2002.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Konserndirektør Øystein Trøseid, Olav Thon Gruppen, tlf. 23 08 00 00
Seksjonsleder Helge Opedal, Veidekke ASA, tlf. 21 05 80 20 /918 33 366
Prosjektleder Hans Olav Sørlie, Veidekke ASA, tlf. 21 05 76 18 /917 44 923

Abonner