Veidekke bygger Klostergarasjen i Bergen

Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Klostergarasjen AS om bygging av parkeringsanlegg i fjellet under Klosteret i Bergen. Kontraktssum 105 mill. kroner ekskl. merverdiavgift.
Parkeringsanlegget skal ha plass til 640 biler og er lokalisert til to parallelle fjellhaller beliggende under Klosteret i Bergen. Hver hall har en lengde på 200 meter med parkering i to etasjer.


Adkomst til anlegget blir fra Vestre Murallmenning. Fotgjengeradkomst blir til Østre Murallmenning, Markeveien 4 og Valkendorfsgate.


Arkeologiske forundersøkelser starter 10. juni. Anleggsstart for adkomsttunnel blir i august .
Anlegget skal ferdigstilles til 1 mars 2005.


Arbeidene utføres i totalentreprise med en kontraktssum på 105 mill. kroner ekskl. merverdiavgift.


For mer informasjon, ta kontakt med:


Adm. direktør Truls Lorentzen, Klostergarasjen AS,
tlf. 55 56 60 88
Distriktssjef Lars Rune Folkedal, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 55 38 70 00 / 913 46 978.
Prosjektleder Tor Harald Haugen, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. mobil 952 18 233
Konserndirektør informasjon Kai Krüger Henriksen, Veidekke ASA,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner