Veidekke bygger leiligheter på Skøyen

OBOS og Veidekke Eiendom AS har gitt Veidekke Entreprenør AS kontrakt på oppføring av første byggetrinn ved prosjektet Sjølyststranda i Oslo. Kontraktssummen er ca. 280 mill. kroner ekskl. mva.
På det tidligere Varemesseområdet på Skøyen igangsettes nå første byggetrinn på prosjektet Sjølyststranda. Kontrakten omfatter 110 leiligheter og  380 parkeringsplasser i parkeringskjeller over to plan. Dessuten skal det bygges miljølokk over E18.


Leilighetene, som vil få høy standard, blir på 45 - 170 m2, fordelt på to-, tre- og fireroms leiligheter. Alle får balkong og de fleste får sjøutsikt. Fra parkeringskjelleren blir det heis til alle boligetasjene.


Miljølokket over E18 blir 32 m bredt og 170 m langt og vil spenne fritt over seks kjørefelt. Lokket skal beplantes og blir et utomhus grøntareale med tilknytning til gang- og sykkelsti til Bygdøy og sjøen. Miljølokket skal ferdigstilles samtidig med leilighetene.


Riving av den gamle bebyggelsen startet i dag, og de første leilighetene skal være klare til innflytting i løpet av april 2005.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Prosjektleder Hans Olimb, Veidekke Entreprenør AS,
mobiltelefon 950 20 637
Distriktssjef Helge Opedal, Veidekke Entreprenør AS,
telefon  21 05 80 20/ 918 33 366
Prosjektleder Bjørn Lind, Veidekke Eiendom AS,
telefon 21 05 77 56/950 76 995

Abonner