Veidekke bygger Mobergsbrua i Os utenfor Bergen

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Statens vegvesen Hordaland om bygging av Mobergsbrua i Os utenfor Bergen. Kontraktens størrelse er på 22 mill kroner eks. mva.
Statens vegvesen Hordaland skal bygge omkjøringsvei vest for Os sentrum for E39 i Os kommune. I den forbindelse skal det bygges bru over sørøstre del av Ulvenvatnet. Samlet brulengde er 234 meter fordelt på ni spenn. Total brubredde er ca. 10,3 meter fordelt på to kjørefelt, skuldre og rekkverk.


Brua utføres som plasstøpt, spennarmert betongplatebru som støpes feltvis. Landkar og søyler fundamenteres på fjell via rammede, armerte utstøpte stålrørspeler.


For mer informasjon, ta kontakt med:


Distriktssjef Lars Rune Folkedal, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 55 38 70 00 / 913 46 978
Seksjonsleder  Frode Sekkingstad, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 55 38 70 00 / 901 48 193
Konserndirektør informasjon Kai Krüger Henriksen, Veidekke ASA,
tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360

Abonner