Veidekke bygger ny eldrebolig på Lidingö i Stockholm

Veidekke Entreprenad AB, Bygg Stockholm, har av Cisterna AB fått i oppdrag å utvide Björnbo eldrebolig med nye 80 leiligheter i et nytt borettslag. 


Björnbo eldrebolig, som har en vakker beliggenhet i nærheten av Kyrkviken på Lidingö øst for Stockholm sentrum, skal utvides med et nytt bygg som skal bestå av 80 leiligheter fordelt på fire etasjer. Leilighetene blir delt inn i grupper med ni leiligheter i hver, med tilhørende fellesrom.


Björnbo eldrebolig er en privat eldrebolig som drives av Attendo Care AB.


I oppdraget inngår også opparbeiding av parkeringsplasser og veier.


Oppdraget er en "samspillsentreprise" til en verdi av ca SEK 105 millioner. Byggearbeidene starter i juni 2008 og bygget skal være ferdig til oktober 2009.


For mer informasjon, kontakt:


Lars Mällberg, Arbeidssjef Bostad, Veidekke Entreprenad AB Bygg Stockholm,
tlf +46 8 635 61 53


  
Veidekke Sverige AB inngår i Veidekke ASA, som er Nordens fjerde største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap  med
ca 6 500 ansatte. Veidekke er notert på Oslo Børs, og hadde i 2007 en omsetning på  19,3 mdr NOK..


Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, utfører entreprenørtjenester innen husbygging og renovering, og bygger både boliger og kommersielle lokaler. Virksomheten drives hovedsakelig i Stockholmsområdet.

Abonner