Veidekke bygger ny skole på Røa for utleie til Undervisningsbygg Oslo KF

Veidekke har inngått avtale med Undervisningsbygg Oslo KF om leie av en ny 2-parallell skole med 1. - 7. klasse på Røa i Oslo. Tomten eies av Veidekke.
Den nye skolen blir bygget av Veidekke i henhold til Undervisningsbyggs romprogram og kravspesifikasjon. Skolen vil også bli eiet av Veidekke som samtidig vil ha alminnelig bygningsmessig driftsansvar. Den inngåtte leieavtalen løper i 25 år med en utgangsleie på ca. 12 millioner kroner. Ved leietidens slutt overføres skole og tomt vederlagsfritt til Undervisningsbygg.


Skolen er tegnet av HWR Arkitekter v/Harald Rønning og er utformet med baser ut fra en moderne pedagogisk plattform.


Skolebygget blir på ca 4.500 m2 i to, delvis tre etasjer. Fasadene vil hovedsakelig bli utført i teglstein og panel.


Byggearbeidene har startet opp, og de bygningsmessige arbeidene vil bli ferdigstilt til juni 2005. Gartnerarbeidene vil pågå frem til skolestart samme år.


For nærmere opplysninger kontakt:


Prosjektutvikler Geir Inge Juriks, Veidekke Eiendom AS
Tlf. 21 05 75 57, mobil 950 51 389.


Distriktsleder Helge Opedal, Veidekke Entreprenør AS
Tlf 21 05 80 20, mobil 918 33 366.


Prosjektleder Birte Almeland, Veidekke Entreprenør AS
Tlf. 21 05 76 06, mobil 950 77 031.

Abonner