Veidekke bygger nytt dypvannsinntak for OKG-kjernekraftverket i Oskarshamn

Veidekkes datterselskap Veidekke Entreprenad AB har fått i oppdrag av OKG AB å bygge et nytt, komplett dypvannsinntak for kjølevann til reaktorene ved Oskarshamnsverken O1 og O2. Kontraktssum ca. 125 mill. SEK.


Oppdraget innebærer å bygge en inntakssenkekasse på 25 meters dyp med en tilhørende 600 meter lang tilkoblingstunnel og tilkobling til det eksisterende systemet, samt en ny dam og inntaksbasseng. Formålet er å redusere temperaturen på kjølevannet fra reaktorene gjennom året.


- Dette blir et meget utfordrende prosjekt å jobbe med. Vi er svært glade for dette oppdraget som er det første innen denne type entreprise, og vi ser frem til et godt og nært samarbeid med OKG AB, sier Per Brinck, regionssjef for Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst.


Oppdraget er en totalentreprise med en verdi på omkring 125 millioner svenske kroner. Arbeidet starter i august 2009 og ventes fullført i april 2011.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med:


Per Brinck, Regionssjef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Telefon: +46 706 000 581
Konstantin Spinos, Arbeidssjef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Telefon: +46 733 559 924


Om OKG AB
OKG AB er et datterselskap av E.ON Sverige. Ved å produsere ti prosent av Sveriges elektrisitet, tilhører OKG en av de store leverandørene av basiskraft til det nordiske elforsyningsnettet.


 
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Abonner