Veidekke bygger nytt hovedkontor og sentrallager for S-gruppen

Veidekke har fått bestilling på bygging av nytt hovedkontor og sentrallager for S-gruppen ASA på Vinterbro Næringspark. Kontrakten er vunnet i konkurranse, og er en bearbeidet totalentreprise til ca. 77 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Oppdragsgiver er S-gruppen Eiendom A/S.

Det nye hovedkontoret får et gulvareal på 3.500 kvadratmeter og sentrallageret et gulvareal på 9.500 kvadratmeter. Sentrallageret inneholder fullautomatisert høylager, lavlager, ADR-lager og 17 komplette autodocksystemer.

Byggetiden er 13 måneder og bygget skal stå ferdig 1. juni 1999. Prosjektet vil sysselsette om lag 70 bygningsarbeidere.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt

Prosjektleder Ketil Fjeld, Veidekke, Distrikt Østfold/S. Akershus,
mobiltelefon 917 34 453 eller 691 87 735.

Abonner