Veidekke bygger P-hus i fjell i Arendal sentrumVeidekke

Veidekke bygger nytt parkeringshus i fjell i Arendal sentrum. Kontrakten er på 42 mill. kroner eksklusive mva.
Parkeringshuset skal gi plass til ca. 400 biler når det står ferdig i slutten av november 1998

Kontrakten er en totalentreprise og omfatter sprengning av to adkomsttunneler og to sammenhengende fjellhaller med et volum
på i alt 50.000 faste kubikkmeter. I hver fjellhall bygges etasjeskiller i betong. Dette gir ferdig parkeringshus i to etasjer.
Lys, ventilasjons- og trafikkstyringssystem er inkludert i entreprisen.
Byggherre er P-Hus Vest A.S, som er et interesseselskap for næringslivet.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt seksjonsleder Ingrid Dahl Hovland, Divisjon Anlegg,
telefon 67 15 41 00.
VEIDEKKE ASA

Abonner