Veidekke bygger Risenga svømme- og badeanlegg for Asker kommune

Asker kommune v/Eiendomsforvaltningen har tildelt Veidekke Entreprenør AS kontrakt på bygging av nytt svømme- og badeanlegg på Risenga i Asker. Kontraktssummen er på 135,5 millioner kroner ekskl. merverdiavgift.
Kontrakten er en totalentreprise vunnet i konkurranse og omfatter riving av eksisterende hall (Bondihallen) og bygging av nytt svømme- og badeanlegg på til sammen 7000 m2 BTA fordelt på underetasje, hovedetasje og en tribune/mesanin.


Fasadene forblendes hovedsakelig med tegl og bygget får glassfasader i gavlene.


Svømme- og badeanlegget vil inneholder en rekke ulike bassengtyper, bl.a. stupebasseng, barnebasseng samt bølge- og terapibasseng. Det vil også bli anlagt to ulike sklier, både familiesklie og fartssklie samt klatrevegg.


Anlegget skal tilknyttes Askerhallen med et fjernvarmenett for utnyttelse av overskuddsvarme.


Arkitekt for anlegget er Tore Svingen hos BFS Arkitekter AS.


Byggearbeidene startet opp i juni måned og svømme- og badeanlegget skal være ferdigstilt til 8. juni 2006.


For nærmere opplysninger vennligst kontakt:


Distriktsleder Helge Opedal, Veidekke Entreprenør AS
Telefon 21 05 80 20, mobil 918 33 366.


Prosjektleder Jon Christian Simenstad, Veidekke Entreprenør AS
Telefon 21 05 50 00, mobil 906 90 186

Abonner