Veidekke bygger skole i Malmö

Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne, har av Malmö Stad Stadsfastigheter fått i oppdrag å oppføre et skolebygg ved foten av Malmös landemerke Turning Torso i Västra Hamnen. Kontraktssummen er 75 MSEK.


Kontrakten er en samordnet generalentreprise.


Grunnarbeidene igangsettes allerede i januar 2009, og skolen skal etter planen være ferdigstilt sommeren 2010. Bygget blir på 5 700 kvadratmeter. Fasaden utføres i teglstein, og det nye skolebygget kommer til å harmonere godt med den øvrige bebyggelsen i området.


For mer informasjon, vennligst kontakt:


Gregory Apostolakis, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne,  tel 046-19 94 01
Håkan Fihnn, Arbetschef Bygg, Veidekke Entreprenad AB, Region Skåne, tel 046-19 94 03
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
 

Abonner