Veidekke bygger sykehus i Stockholm

Veidekke Stockholm AB har gjennom Locum AB fått i oppdrag om å utføre prosjektet BUP (Barn- och Ungdomspsykiatriska) Kliniken Stockholm på Södersjukhuset. Oppdragsgiver er Stockholms läns landsting. Byggearbeidene honoreres etter dokumenterte kostnader målt mot en avtalt målpris på 84 millioner SEK ekskl. mva.
Kontrakten omfatter ombygging av et gammelt sykehus, Sachsska barnesykehus, der Landstinget i Stockholms Län nå vil samle hele sin virksomhet for barn- og ungdomspsykiatri. 


To av bygningene på Södersjukhuset ble bygget i 1907 - 1947 av søskenparet Josef Sachs og Alice Thiel finansiert gjennom en donasjon fra Simon og Mathilda Sachs. Arkitekt var Ivar Tengbom sammen med sønnen Anders Tengbom.


Prosjektet omfatter foruten ombygning av fire bygninger også utbygging av omkringliggende mark, i alt 8.700 m2. 


Byggeprosjektet vil bli gjennomført som en totalentreprise. Arbeidene honoreres etter dokumenterte kostnader målt mot en avtalt målpris med incitamentsavtale. Målprisen er på  84 millioner SEK.


Byggestart er planlagt til høsten 2003. Innflytting vil skje i månedsskiftet april - mai 2005.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:


Adm. direktør Göran P Larson, Veidekke Stockholm AB,
tlf. +46 8 635 61 00
Seksjonsleder P-O Svensson, Veidekke Stockholm AB,
tlf.  +46 8 635 61 62
Prosjektleder Fredrik Furgårdh, Veidekke Stockholm AB,
tlf. +46 8 635 61 51

Abonner