Veidekke bygger trikketrasé til Rikshospitalet

Veidekke har fått i oppdrag av Oslo Sporveier å anlegge trasé, holdeplasser og endeholdeplass for den nye trikkelinjen til Rikshospitalet på Gaustad. Entreprisen omfatter også ny stasjon på Sognsvannsbanen, samt legging av en hovedvannledning med diameter 1200 mm fra John Colletts plass til Store Ringvei. Veidekkes anbudssum er på 86,2 mill. kroner, eksklusive mva.

Trikketraséen er 1.430 meter og skal gå fra John Colletts plass til Rikshospitalet, gjennom Henrik Abels Vei til Sognsvannsbanen, under denne, over Gaustadbekkdalen og videre langs Gaustadalléen til Rikshospitalet.

Adkomst til anleggsområdet vil være via Universitetskrysset og fra John Colletts plass. All massetransport skal foregå på anleggsvei mellom Universitetskrysset og Gaustadbekkdalen.

Arbeidene starter opp umiddelbart. Fristen for ferdigstillelse av Veidekkes kontraktsarbeider er 1. september 1999. Fristen for ferdigstillelse av sporanlegget er mai 1999.


For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Seksjonsleder Harald Sangnes, Veidekke ASA, tlf. 67 15 41 00, mobil 911 28 363

Abonner