VEIDEKKE BYGGER UT PARKKVARTALET FOR HØEGH INVEST

Høegh Invest AS starter med dette utviklingen av Parkkvartalet i Oslo. Eiendommene denne utviklingen omfatter, er Parkveien 55, Inkognitogata 30, 30B og 32. Det blir her plass til parkeringshus, boliger og nye kontorarealer.


Mot Inkognitogata og der tidligere bakgårdsbebyggelse var skal det bygges til sammen 28 leiligheter. Leilighetenes størrelse ligger stort sett på ca. 70 kvm brutto areal.


Nytt kontorbygg med areal 1500 kvm og fordelt på seks etasjer vil komme i bakgården til Parkveien 55 og knyttes sammen med Parkveien 55 med en lysgård. En rehabilitering av Parkveien 55 vil gi kontorene en tidsmessig god kvalitet.


Høegh Invest AS har forhandlet fram en totalentreprise med Veidekke ASA for dette prosjektet. Kontraktssummen er 99 mill. kroner eksklusive merverdiavgift.


Byggestart er 1. mars 2000 og arbeidene vil avsluttes 14. mai 2002.

Abonner