VEIDEKKE DELTAR I OPPGRADERING OG UTVIDELSE AV OLJE- OG GASSTERMINALEN PÅ STUREVeidekke er tildelt kontrakt på anleggsarbeider og drift av kontorer, brakkerigg og lager i forbindelse med oppgradering og utvidelse av Norsk Hydros olje- og gassterminal på Sture i Øygarden kommune utenfor Bergen. Kontrakten er på ca. 185 mill. kroner, eksklusive mva, med opsjon på ytterligere en fjellhall.

Kontrakten er en underentreprise til det nederlandske selskapet Raytheon Engineers & Constructors BV, som har fått tildelt totalentreprisen på oppgraderingen. Veidekke var eksklusivt Raytheons samarbeidspartner i tilbudsfasen.

Veidekkes kontrakt omfatter en rekke tunge anleggsarbeider: Sprengning av en fjellhall på 65.000 faste kubikkmeter for lagring av LPG, modifisering av eksisterende kai, grunn-, og betongarbeider for fundamenter på nytt prosessområde, sjøvannsinntaksstasjon og sjøledninger, samt diverse mindre bygninger for tekniske installasjoner.

Kontrakten omfatter videre drift av midlertidige kontorer, brakkerigg og lagerplass for byggherren. Dette innebærer blant annet rigging av brakker for til sammen inntil 450 personer.

Oppstart av tilriggingsarbeidene finner sted umiddelbart. Veidekke regner med en toppbemanning i anleggsfasen på ca. 65 egne timelønnede, 20 funksjonærer og om lag 20 underentreprenører.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Prosjektleder Tor Helge Handeland, telefon 67 15 41 24, mobil 917 44 905
Seksjonsleder Kristian Senland, telefon 67 15 41 81, mobil 911 28 356


VEIDEKKE ASA

Abonner