Veidekke deltar i utbygging av 1000 nye boliger på området Beckomberga i Stockholm

Drøyt 1000 boliger kan bli bygd på deler av området Beckomberga i vestre Stockholm. Det er Locum som selger deler av området til de tre selskapene Besqab, Veidekke og NCC.


Under forutsetning av at detaljplanleggingsarbeidet, som vil skje etappevis, ender opp med 1.000 boliger, blir den endelige kjøpesummen 465 millioner SEK, fordelt med en tredjedel på hvert av selskapene.


"Salget gjør det nå mulig for Locum sammen med helsevesenet å skape et behandlingsenter i nærmiljøet, Bromma sykehus, i kjernen av Beckombergaområdet. Dessuten bidrar Locum enda en gang til en vesentlig boligøkning i Stockholm," sier Ingemar Ziegler, administrerende direktør i Locum AB.


"Vi er meget glade for å være en av aktørene som kommer til å bygge boliger i Beckombergaområdet. Vi ser med tilfredshet fram mot å være delaktige i et så langsiktig prosjekt med et stort utviklingspotensial," sier Håkan Bergquist, administrerende direktør i Veidekke Bostad & Fastighet AB.


"For Besqabs del er overtakelsen av Beckomberga meget positivt og kommer langsiktig til å befeste vår stilling som leverandør av boliger på Stockholmsmarkedet. Det gir oss også en mulighet til i større skala å kunne bidra til å forsyne regionen med nye boliger, noe det er stort behov for," sier Mårten Hansén, administrerende direktør i Besqab Projekt och Fastigheter AB.


"Beckomberga er et av de mest interessante utbyggingsområdene i forstadsområdet rundt Stockholm. Dette gir oss mulighet til å være med på bydelsutviklingen," sier Gunnar Jonson, leder for NCC Boende Sverige.


Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

Ulf Brandt, markedsdirektør Locum AB,
tlf. 00 46 8 690 74 70
Charlotte Helmersson, informasjonssjef Locum AB,
tlf. 00 46 8 690 70 40
Håkan Bergquist, adm. direktør, Veidekke Bostad & Fastighet AB,
tlf. 00 46 8 728 56 42
Mårten Hansén, adm. direktør, Besqab Projekt och Fastigheter AB,
tlf. 00 46 8 630 16 36
Gisela Lindstrand, pressesjef, NCC AB,
tlf. 00 46 8 585 52 346

***
Locum AB er en av Sveriges største eiendomsforvaltere med en eiendomsportefølje på ca. 2,2 millioner m2 lokaler i Stockholms-området. Blant leietakerne dominerer helsevesenet i Stockholm. Locum AB eies av Stockholm fylkeskommune.


Veidekke Bostad & Fastighets boligproduksjon omfatter ca 300 - 500 boliger per år. Selskapets styrke er prosjektutvikling, hvilket innebærer at det tar ansvar for hele prosessen, fra analyse til salg. Veidekke skaffer og utvikler såvel tomteområder som bebygde eiendommer, og bygger hovedsakelig større og mindre boligblokker

Besqab arbeider hovedsakelig med eiendomsforvaltning på Stockholmsmarkedet. Virksomheten omfatter såvel bygging av nye boliger og forretningslokaler, som utvikling av tomter og allerede bebygde områder. Besqab har for tiden boliger under oppføring i bl.a. Solna, Vaxholm, Lidingö samt Tyresö, og har ved flere anledninger på 90-tallet hatt et vellykket samarbeid med andre aktører på boligmarkedet.

NCC AB er et av Nordens og Østersjøområdets ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap med en årlig omsetning på ca. 40 milliarder SEK. Antall ansatte er ca. 25.000. NCC Boende er et eget forretningsområde i NCC konsernet med virksomhet i de nordiske land, Tyskland og Polen.


Abonner