Veidekke deltar i utvikling av ny bydel i Malmö

Det tradisjonsrike Kalkbruddet i Limhamn står overfor sitt "livs" omdanning. En helt ny bydel med boliger og kommersielle lokaler skal bygges.


Veidekke Bostad AB skal sammen med HSB Malmö og det danske entreprenørselskapet Sjælsøgruppen utvikle området rundt det tradisjonsrike Kalkbruddet i Limhamn. De tre aktørene skal sammen bygge boliger og kommersielle lokaler, noe som gjør Kalkbruddet til et av de mest spennende utviklingsområdene i Malmö.


Totalt vil den nye bydelen bestå av ca. 800 boliger i ulike boformer. I den første etappen med bygging av ca. 390 boliger, skal Veidekke Bostad AB oppføre mellom 100 og 150 boliger, hvorav ca. 10-20 er rekkehus. Beregnet salgsstart for disse boligene er senhøsten 2008.


Kalkbruddet, som i dag har status som et naturreservat, er en unik rest av Malmös industrielle historie. Fra å ha vært et avstengt område midt i den attraktive bydelen Limhamn, vil det i løpet av det neste året bli åpnet opp for Malmös innbyggere.


Veidekkes del av utviklingsområdet ligger på den nordlige kanten av Kalkbruddet, noe som betyr at all bebyggelse skal rettes mot sør for å fange opp solen og utsikten over det dramatiske landskapet. Området ligger i gang- og sykkelavstand fra sentrum av Limhamn.


Kjøpesummen er på omtrent 41 MSEK.


- Vi er svært glade og stolte over å kunne innlemme Kalkbruddet i Malmö i vår prosjektportefølje. Et spennende og nyskapende prosjekt som passer Veidekkes profil. Vi betrakter Skåne- og Malmöregionen som et av Sveriges sterkeste ekspansjonsområder, og ved å delta i et av Malmös mest spennende utviklingsprosjekter markerer vi vår tilstedeværelse i regionen, uttaler Per-Martin Eriksson, sjef for næringsutvikling i Veidekke Bostad AB.


For mer informasjon, kontakt:


Per-Martin Eriksson, sjef for næringsutvikling, Veidekke Bostad AB, tel +46 8 635 61 15
Lennart Weiss, informasjonssjef, Veidekke Bostad AB, tel +46 8 635 61 89
Claes Jeppsson, næringsutvikler, Veidekke Bostad AB, tel +46 46 19 94 45 +46 70 20 55 125


VEIDEKKE ASA
 
 
Veidekke Sverige AB inngår i Veidekke ASA, som er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med ca. 6 350 ansatte. Veidekke er notert på Oslo Børs og hadde i 2006 en omsetning på 16,4 milliarder NOK (ca. 18,4 milliarder SEK).
 
Veidekke Bostad AB, som er et heleid datterselskap av Veidekke Sverige AB, er et boligutviklingsselskap som for tiden har omkring 1000 boliter under produksjon. Hovedmarkeder er Stockholm/Mälardalen, Skåne og Göteborg.

Abonner