VEIDEKKE ETABLERER SELSKAP I SVERIGE

Veidekke har besluttet å etablere et entreprenørselskap i Sverige, med kontor i Göteborg. Selskapet skal i første rekke arbeide med anleggs- og industrioppdrag i sør- og mellom-Sverige. Det legges opp til utstrakt samarbeid med Veidekkes virksomhet i Norge, med fleksibel ressursutnyttelse og felles gjennomføring av prosjekter på såvel svensk som norsk side.

Selskapet er i en etableringsfase og beregnes å være operativt i løpet av annet kvartal i år. Ledelse og sentrale medarbeidere er erfarne svenske bransjefolk. Som daglig leder, er ansatt Ivan Alexandersson, som kommer fra stilling som assisterende regionsjef i NCC. Styreformann i selskapet er direktør Arild Ingierd, Veidekke.

Veidekke har mange års erfaring fra bygg- og anleggsoppdrag i Sverige, bl.a. sammen med det svenske entreprenørselskapet Siab. Dette samarbeidet opphørte i fjor i forbindelse med at NCC overtok Siab.

- Vi ser at integrasjonen av de nordiske bygg- og anleggsmarkedene øker, med stadig flere etableringer over grensene. Ikke minst ser vi dette mellom Norge og Sverige, sier adm. direktør Terje R. Venold.

- Vi har lenge fulgt det svenske markedet på nært hold, men har vært varsomme med oppkjøp, som kan være både kostnadskrevende og risikopregede. Vi har derfor valgt et annet konsept, og starter en ny virksomhet, med topp kvalifiserte svenske medarbeidere, som har lang erfaring i bransjen. Det svenske markedet er nå i ferd med å snu, og vi ser spesielt gode muligheter innen anlegg, ikke minst i den vest-svenske regionen hvor det er høy prosjektaktivitet. Med sin betydelige kompetanse og erfaring vil Veidekke kunne supplere og støtte den svenske organisasjonen på en god måte, sier Venold.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Terje R. Venold, tlf. 66 98 54 05 eller 905 82 323 (mobil)
Økonomidirektør Dag Andresen, tlf. 66 98 54 38 eller 915 51 410 (mobil)


VEIDEKKE ASA

Abonner