Veidekke får oppdrag om nybygg i Nyhamn, Landskrona

Veidekke Skåne AB har fått i oppdrag av Derome Förvaltning AB å oppføre to blokker med 32 leiligheter samt underjordisk parkering i Nyhamn i Landskrona.


Blokkene er på henholdsvis fire og fem etasjer og ligger i Landskronas nye bydel Nyhamn. Som navnet antyder, ligger Nyhamn ved havneinnløpet til Landskrona.
Byggeprosjektet preges av sterk arkitektur og høy standard.


Prosjektet påbegynnes senhøstes 2007 og skal vært klart til innflytting våren 2009.


Enterprisebeløpet er på ca. 62 millioner svenske kroner.


I avtalen med Derome Förvaltning AB, finnes en opsjon på bygging av ytterligere 31 leiligheter med parkering. Opsjonen har en verdi på ca. 55 millioner svenske kroner.


- Det er veldig gøy å komme i gang med et slikt prestisjeprosjekt, dette er et prosjekt som styrker både vår og oppdragsgiverens profil i nordvestre Skåne, sier Håkan Stackebo, Arbeidssjef hos Veidekke Skåne AB.


For ytterligare informasjon, vennligst kontakt:


Stefan Wegner, Prosjektsjef Veidekke Skåne AB
tlf.: +46 42 29 55 38, +46 768 32 91 22


Jonas Petersson, Plassjef Veidekke Skåne AB
tlf.: +46 768 32 91 40
Veidekke Sverige AB er en del av Veidekke ASA som er nordens fjerde største bygg-, anleggs- og boligutviklingsforetak med ca. 6 350 ansatte. Veidekke er notert på Oslo Børs og hadde i 2006 en omsetning på ca. 16,4 milliarder norske kroner (ca 18,4 milliarder svenske kroner).
 
Veidekke Skåne AB utfører entreprenørtjenester innefor boligbygging, renovering og byggetjenester samt grunn- og anleggsarbeid. Virksomheten er konsentrert i Skåne-regionen med Malmö, Lund og Helsingborg som de viktigste markedene.

Abonner