Veidekke fikk kontrakten på Tunnelpakke 2 - E18 i Vestfold

Statens vegvesen Vestfold har gitt Veidekke kontrakten på Tunnelpakke 2 på E18, strekningen Eik - Helland. Kontraktssummen er 114.2 mill. kroner eksklusive. merverdiavgift. Veidekke har dermed fått begge de to største kontraktene, Helland bruer og Tunnelpakke 2, og er nå største entreprenør på motorveiutbyggingen gjennom Vestfold med arbeider for i alt 450 millioner kroner.


I Tunnelpakke 2 ligger også bygging av 2.600 meter veier, samt bygging og isolering av totalt 6.200 meter veibane i tunnelene, samt 11.000 meter kabelkanaler.


Arbeidene igangsettes i begynnelsen av september og skal være avsluttet innen 1. september 2001. Ca. 70 personer fra Veidekke vil være involvert i prosjektet i anleggsperioden.

Abonner