Veidekke Gjenvinning AS fortsetter å vokse - kjøper to nye selskaper i Rogaland

Veidekke Gjenvinning AS har kjøpt 50% av aksjene i containerfirmaet Sigbjørn Høyland AS og 45% i gjenvinningsanlegget FF-Resi AS, og er dermed største aksjonær i begge selskapene. Sigbjørn Høyland AS skifter samtidig navn til Veidekke Gjenvinning Rogaland AS. Selskapene forventes å få en samlet omsetning på 35 – 40 millioner kroner i 2001 og har betydelig potensial for videre vekst.


FF-Resi AS er lokalisert på Vigrestad i Hå kommune og driver sortering og gjenvinning av næringsavfall. Anlegget er nylig oppstartet og er et av landets mest moderne med en kapasitet for mottak av 50 – 60 000 tonn næringsavfall. Det er et fremtidsrettet anlegg og er i stor grad innrettet mot bearbeiding av avfall som skal gå til energigjenvinning hos Norsk Varme- og Energiproduksjon A/S, som skal bygge anlegg i samme kommune. FF-Resi har åtte ansatte og forventer en omsetning på ca. 20 - 25 millioner kroner i 2001. Daglig leder i FF-Resi, Jan Oddvar Friestad, fortsetter i stillingen.


For Veidekke Gjenvinning AS er disse oppkjøpene et viktig ledd i strategien om å bli et landsdekkende selskap som kan levere totalløsninger innenfor avfallshåndtering. Veidekke Gjenvinning kan nå tilby avfallsløsninger for bedrifter i Rogaland, som sikrer at en stor andel av avfallet gjenvinnes og reduserer samtidig mengden av avfall som går til deponi.

Veidekke Gjenvinning AS har hatt en rivende utvikling siden høsten 1998 og har til nå kjøpt/etablert 12 selskaper innen gjenvinningssektoren. Veidekke Gjenvinning AS er i dag landets ledende innen tyngre byggavfall og er et av de ledende innen blandet næringsavfall. Selskapet er også ledende innen utvikling av produkter basert på avfall. Det forutsettes en omsetning på nærmere 300 millioner kroner i 2001.

Abonner